biologiczna oczyszczalnia sciekow (3)

Dlaczego warto stosować biologiczne metody oczyszczania ścieków?

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny wytwarzają duże ilości ścieków w procesach produkcji i utylizacji. Ich charakterystyka jest często zróżnicowana. Może obejmować substancje zarówno biodegradowalne, jak i toksyczne. Aby chronić środowisko, te ścieki muszą być oczyszczane. Pozwala to na zminimalizowanie stężeń zanieczyszczeń przed odprowadzeniem ich do środowiska, bądź też komunalnych oczyszczalni ścieków, w celu dalszej obróbki.

Oczyszczanie biologiczne

W porównaniu z metodami obróbki chemicznej i fizycznej, biologiczna oczyszczalnia ścieków jest bardzo ekonomiczną i wydajną opcją. Znajduje jednak zastosowanie tylko wówczas, jeżeli ścieki zawierają biodegradowalne zanieczyszczenia. Biologiczne procesy oczyszczania ścieków są szeroko przystosowane do usuwania rozpuszczalnych, koloidalnych i zawieszonych substancji organicznych. Oczyszczanie biologiczne stosuje się również do usuwania azotu i fosforu.

Każdy proces biologicznego oczyszczania ma swoje zalety i wady. W praktyce wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania musi uwzględniać zarówno czynniki techniczne, jak i ekonomiczne. Decyzja jest podejmowana w oparciu o równowagę między tymi dwoma aspektami. Z technicznego punktu widzenia, odpowiedni proces jest określany zgodnie z charakterystyką ścieków, wymogami dotyczącymi zrzutów, dostępną przestrzenią zakładu i przydzielonym budżetem.

Zanieczyszczenia ścieków

Różnorodność wód procesowych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym jest ogromna. Typowe cechy ścieków z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego obejmują wysoką zawartość substancji organicznych, z których niektóre składniki (zazwyczaj rozpuszczalniki, takie jak alkohole lub glikole) łatwo ulegają rozkładowi

Występują też zmiany w przepływie i charakterystykach ścieków wpływających, w wyniku produkcji wyrobów i działalności różnych składów. Nie bez znaczenia pozostaje obecność toksycznych i trwałych substancji, których usunięcie wymaga zastosowania określonych metod.

Rozwiązania technologiczne

Ze względu na różnorodność ścieków wytwarzanych przez poszczególne gałęzie przemysłu, każda biologiczna oczyszczalnia ścieków wymaga zastosowania rozwiązania technologicznego dostosowanego do potrzeb.

Test w skali laboratoryjnej lub w skali pilotażowej jest często konieczny, aby zweryfikować skuteczność oczyszczania i ustalić optymalne parametry operacyjne. Jeśli w ściekach obecne są toksyczne lub trwałe substancje, proces biologicznego oczyszczania może wymagać niższych poziomów obciążenia lub wieloetapowych procesów, aby osiągnąć pożądane wyniki uzdatniania.