pomiary hałasu w środowisku (1)

Szkodliwe działanie hałasu

Hałas, czyli głośne dźwięki, to niepożądane zjawisko, które negatywnie działa na człowieka, a także na równowagę środowiska naturalne. Rozchodzeniu się głośnych dźwięków można zapobiegać, jednak przed zastosowaniem odpowiednich środków potrzebne jest zbadanie natężenia hałasu.

Badanie poziomu hałasu

Pomiary hałasu w środowisku pozwalają na precyzyjny odczyt tego jak w danej przestrzeni rozchodzą się niepożądane dźwięki. Na podstawie takiego badania można oszacować możliwe szkody spowodowane hałasem. Pomiary pozwolą także na wybór odpowiednich środków, które będą gwarantowały tłumienie fali akustycznych.

Do wykonywania pomiarów wykorzystuje się specjalne programy akustyczne, których metody obliczeniowe są zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej. Na rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni wpływają przede wszystkim różne rodzaje tłumienia, które są rozpoznawalne przez specjalistów.

Pochłanianie dźwięków w środowisku

Wykonywane przez akustyków pomiary hałasu w środowisku bazują na ustaleniu tego w jakim stopniu dane środowisko absorbuje (pochłania) falę dźwiękową. Rozróżnia się różne rodzaje tłumienia, do których zalicza się między innymi tłumienie wynikające z rozbieżności geometrycznej, a także tłumienie wynikające z pochłaniania przez atmosferę.

Na rozchodzenie się dźwięku ma również wpływ rodzaj powierzchni, ponieważ niektóre materiały odznaczają się wyższym wskaźnikiem pochłaniania fali akustycznej, niż inne. W czasie wykonywania obliczeń pod uwagę bierze się także obszary wysokiej trawy i gęstej zieleni oraz gęstą zabudowę przemysłową. Tego rodzaju obszary stanowią bowiem barierę dla hałasu i w dużym stopniu obniżają jego odczuwanie.

Obniżanie poziomu hałasu

Aby skutecznie ochraniać dane środowisko przed hałasem, konieczne jest wykonanie opisanych powyżej pomiarów. Precyzyjna wiedza dotycząca rozchodzenia się fali akustycznej umożliwia podjęcie kroków, które pozwolą na ograniczenie oddziaływania głośnych dźwięków.

Często spotykanym sposobem na redukcję hałasu są specjalne ekrany, które pochłaniają dużą część głośnych dźwięków ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane. W przestrzeniach przemysłowych często możliwe jest ograniczenie emisji głośnych dźwięków poprzez wytłumienie maszyn. Pracownicy przebywający na terenie zakładów przemysłowych mogą także stosować osobistą ochronę słuchu.