Rządowy program Mój Prąd – wnioskuj o dotację

Polacy coraz częściej inwestują w fotowoltaikę. Dzieje się to między innymi za sprawą trendu na bycie Eko, ale i również dzięki działaniom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Rządowy program Mój Prąd, to sposób na obniżenie rachunków za prąd a przy tym, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Program priorytetowy Mój prąd

Program stanowi unikalne, nowoczesne narzędzie gospodarcze, przeznaczone dla wspierania energetyki prokonsumenckiej w Polsce. Działanie to jest filarem pozwalającym na realizację zobowiązań jakich podjęła się Polska w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.Docelowo, rządowy program Mój Prąd zakłada zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju. Budżet przeznaczony na ten projekt jest jednak ograniczony i wynosi 1 000 000 tys. zł.

Jak wygląda wsparcie w ramach programu?

Pomoc w ramach programu Mój Prąd to bezpośrednia dotacja przyznawana beneficjentom po oddaniu instalacji fotowoltaicznej do użytku. Refundacją nie są objęte zabezpieczenia kredytowe czy podobnego rodzaju źródła finansowania.Dotację można otrzymać tylko na nową instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW. Co istotne, według założeń programu, nie ma możliwości dofinansowania projektów polegających na rozbudowie starych instalacji.

Beneficjenci programu Mój Prąd

Dotacją objęci zostaną osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na swoje potrzeby, oraz mające zawartą umowę kompleksową dotyczącą danej mikroinstalacji. Program dedykowany jest wyłącznie gospodarstwom domowym, nie zostaną nim objęte firmy.

Wnioski – gdzie, jak i kiedy?

Wnioski składane są w trybie konkursowym. Pierwszy nabór zakończył się w grudniu 2019 r. Termin drugiego naboru mija 18.12.2020 lub wraz z wyczerpaniem środków.Wnioski składa się poprzez specjalny formularz udostępniony na stronie www.gov.pl. Usługa ta nie jest objęta opłatą. We wniosku należy zawrzeć kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, potwierdzenie instalacji licznika dwukierunkowego oraz dane konkretnej umowy kompleksowej.Zgodnie z zasadami programu, dofinansowanie do instalacji mikrowoltaicznej wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej, iż 5000 zł.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.