Silikonowe uszczelniacze pomocne w wielu sytuacjach

Klej uszczelniający, który służy do uzupełniania szczelin i ubytków w celu uszczelnienia i ochrony przed różnymi czynnikami środowiskowymi. Najlepszy do klejenia różnych powierzchni między sobą. Lepkie i sprężyste związki na bazie kauczuków silikonowych o niskiej masie cząsteczkowej, twardniejące w temperaturze pokojowej. Uszczelniacz silikonowy, tworzywo niezwykle uniwersalne.

Właściwości materiału

Główne właściwości użytkowe determinują zastosowanie uszczelniacza silikonowego w budownictwie i naprawach:
– doskonała wodoodporność
– elastyczność (sprężystość)
– dobra przyczepność do większości materiałów
– odporność na wysokie temperatury i mrozoodporność
– właściwości elektroizolacyjne
– znaczna odporność na promieniowanie UV
– wystarczającą odporność na agresywne środowiska

Dwie główne grupy uszczelniaczy silikonowych

Preparaty jednoskładnikowe
Są to zwykłe uszczelniacze silikonowe w tubach. Utwardzane przez wilgoć z powietrza. Jednoskładnikowe uszczelniacze silikonowe według składu chemicznego dzielą się na 2 grupy:
– kwasowe – dość silnie pachną octem. Znacznie tańsze niż neutralne. Mogą powodować korozję. Mechanizm polikondensacji, to interakcja grup hydroksylowych polidimetylosiloksanu z sieciującym środkiem wulkanizującym w obecności wody, z wytworzeniem struktury sieciowej i odłączeniem kwasu octowego.
– neutralne – pachną słabo. Droższe w produkcji od kwaśnych.

Preparaty dwuskładnikowe

Baza twardnieje, reagując z katalizatorem podczas ich mieszania. Może twardnieć w dowolnej objętości. Powszechne stosowane głównie w rozwiązaniach przemysłowych. Uszczelniacz silikonowy dwuskładnikowy jest droższy niż jego jednoskładnikowy odpowiednik.

Podział zgodnie z zastosowaniem

Zgodnie z przeznaczeniem szczeliwa silikonowe dzielą się na:
– budowlane
– specjalne
– samochodowe.

Do zastosowań codziennych

Najczęstszym polem zastosowania jest budownictwo:
– uszczelnianie podczas drobnych prac dekarskich
– uszczelnianie rur spustowych kanalizacyjnych i deszczowych
– uszczelnianie konstrukcji szklanych i elementów konstrukcyjnych w ogrodach zimowych
– naprawy luźnych płytek kamiennych i ceramicznych
– uszczelnianie podczas drobnych prac dekarskich w pobliżu komina
– klejenie luster
– uszczelnianie połączeń okładzin winylowych
– uszczelnianie ram i skrzynek okiennych.
– wykonywanie połączeń wokół parapetów kamiennych
– uszczelnianie płyt gipsowo-kartonowych do sufitu
– uszczelnianie elementów ogrzewanych do wysokiej temperatury.
– uszczelnianie połączenia kabin prysznicowych i ścian
– uszczelnianie połączeń w sieciach kanalizacyjnych i wodnych
– uszczelnianie miejsc przylegania umywalek do ścian.